Peranan Ibu Bapa Mendidik Anak

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

“Bahawa setiap anak yang dilahir adalah didalam keadaan fitrah (suci bersih) dan ibubapa yang mencorakkan kehidupan mereka samaada menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi”.

Leave a Reply